لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

مدیریت شعب

سامانه مدیریت شعب هلدینگ ها


با توسعه و رشد هر کسب و کار و حرکت به سوی چند سازمانی شدن به جهت تخصصی شدن فعالیت ها، ما ملزم به ایجاد پایگاه اطلاعاتی یکپارچه از این بخش ها و زیرمجموعه ها هستیم. دیگر تنها دارایی سازمان ها اموال منقول و نامنقول آن سازمان نیست بلکه اطلاعات به بخش ارزشمندی از دارایی های هر سازمان تبدیل شده است.

به جهت بهبود و تسهیل تصمیم گیری های استراتژِیک در سطح مدیریت، اقدام به تولید و معرفی سیستم شعب کرده ایم که به شما امکان یکپارچه نمودن کلیه دیتابیس ها در یک پایگاه داده و مدیریت متمرکز فعالیت های مالی تمامی مناطق، سازمان ها، مراکز و دفاتر و دریافت گزارشات از دیتابیس های مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر را ارائه می دهد.

پیش از بیان مزایای سیستم مدیریت شعب، به سوالاتی که موجب احساس نیاز به این سیستم در سازمان ها شده است، می پردازیم :

سامانه مدیریت شعب

مزایای سیستم مدیریت شعب