به سایت وستا خوش آمدید

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

اتوماسیون اداری تحت وب انعکاس


نرم افزار اتوماسیون اداری انعکاس با فراهم نمودن امکان مدیریت مکاتبات در دو سطح درون سازمانی (مکاتبات و فرآیندهای داخلی سازمان) و برون سازمانی (ثبت نامه های صادره و وارده)، امکان تعریف سطوح دسترسی، ارسال پیوست، تعریف مهلت پاسخگویی، سطوح محرمانگی، ارجیحت و فوریت نامه، عطف و پیروها و مشاهده سابقه نامه و … به تسریع و تسهیل امور اداری کمک می نماید.

نرم افزار اتوماسیون اداری
نرم افزار اتوماسیون اداری

قابلیت های نرم افزار اتوماسیون اداری


مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری