لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

اتوماسیون اداری تحت وب انعکاس


نرم افزار اتوماسیون اداری انعکاس با فراهم نمودن امکان مدیریت مکاتبات در دو سطح درون سازمانی (مکاتبات و فرآیندهای داخلی سازمان) و برون سازمانی (ثبت نامه های صادره و وارده)، امکان تعریف سطوح دسترسی، ارسال پیوست، تعریف مهلت پاسخگویی، سطوح محرمانگی، ارجیحت و فوریت نامه، عطف و پیروها و مشاهده سابقه نامه و … به تسریع و تسهیل امور اداری کمک می نماید.

نرم افزار اتوماسیون اداری
نرم افزار اتوماسیون اداری

قابلیت های نرم افزار اتوماسیون اداری


مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری