لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

حقوق و دستمزد

آنچه که خروجی سیستم کارگزینی و پرسنلی یک سازمان است، در قالب اعداد و رقمی که در محاسبات حقوق و دستمزد صورت میگیرد، خود را نشان میدهد. محاسباتی مانند حقوق ماهیانه، ما به التفاوت حقوق، علی الحساب اسفند، علی الحساب عیدی، عیدی سالیانه، سنوات خدمت، تسویه/ انتقال مرخصی، فوق العاده عیدی، تسویه حساب و ….

سیستم حقوق و دستمزد
سیستم حقوق و دستمزد

امکانات سیستم