به سایت وستا خوش آمدید

پرتال بازاریاب

بخش قابل توجه فروش محصولات مصرفی، به شیوه خرده فروشی و توسط بازاریابان صورت می گیرد. از آنجایی که مدیریت سفارشات ثبت شده، ارسال پیش فاکتور، مدیریت واریزی ها و فاکتورها و ثبت در سیستم های مالی شرکت یکی از دغدغه های اصلی واحد های مالی و فروش می باشد.

از این رو به جهت تسهیل ارتباط بین بازاریاب و واحدهای فروش و مالی، اقدام به تولید پرتال بازاریاب نموده ایم. این پرتال به بازاریاب کمک می کند پس از دریافت سفارش مشتری آن را ثبت نموده و به واحد فروش جهت ارسال پیش فاکتور و سایر مراحل فروش ارجاع شود .

پرتال بازاریاب

مزیت های پرتال بازاریابی


ویژگی های پرتال بازاریاب انعکاس