لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

سیستم درگاه انتقال اطلاعات

با ورود نسل سوم نرم افزار به دنیای مدیریت کسب و کار، تغییر سیستم و هزینه های آن (اعم از هزینه های مالی، زمانی، نیروی انسانی و …) از چالش های مدیریتی محسوب می شود.
از این رو شرکت مهندسی انعکاس به جهت تسهیل و تسریع امر انتقال اطلاعات از سایر سیستم ها به نرم افزار انعکاس و بالعکس اقدام به تولید سیستم درگاه انتقال اطلاعات نموده است.

شما با استفاده از درگاه انعکاس می توانید ورودی و خروجی داده ها و اطلاعات در سیستم های مالی را مدیریت و منتقل نمایید.

درگاه انتقال اطلاعات

مرحله ی ورود داده --------- سیستم های فروش، خرید، انبار و خزانه داری


مرحله ی صدور داده--------سیستم های فروش، خرید، انبار و خزانه داری