لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

سیستم بهای تمام شده

از آنجایی که محاسبه بهای تمام شده به عنوان هزینه های مربوط به ساخت کالاها یکی از اصول حسابداری محسوب می شود در صدد برآمده ایم جهت تسهیل در تدوین استراتژی های قیمت گذاری، محاسبه حاشیه سود، مدیریت روش ساخت محصول سیستم کارت تولید و بهای تمام شده تحت وب انعکاس را ارائه نماییم.

این سیستم با هدف نظارت و کنترل فرآیند تولید کالاها، کنترل و نظارت بر هزینه های تولید و محاسبه بهای تمام شده محصول طراحی شده است.

سیستم بهای تمام شده

قابلیت های سیستم بهای تمام شده انعکاس