لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

سیستم بودجه و اعتبارات

از تصویب تا تخصیص بودجه با انعکاس


آنچه در برخی سازمان ها جهت برنامه ریزی بسیار مورد توجه قرار می گیرد بودجه اختصاص داده شده به آن برنامه است. سیستم بودجه و اعتبارات انعکاس با فراهم نمودن امکان مدیریت اعتبارات و بودجه عملیاتی که شامل کنترل هر نوع فعالیت بر روی اعتبارات از تصویب تا مرحله پرداخت و تخصیص متناسب با بخشنامه ها و در چارچوب برنامه های سازمانی به تسهیل این امر کمک می نماید.

سیستم بودجه و اعتبارات

قابلیت های نرم افزار بودجه انعکاس