به سایت وستا خوش آمدید

سیستم اموال

انعکاس در مدیریت اموال و دارایی های ثابت همراه شماست


هر سازمان مالک انواع دارایی و اموال است و حسابداری اموال و دارایی های ثابت به نظارت ، برنامه ریزی برای تامین در زمان استهلاک، محاسبات مربوط به استهلاک، فرآیندهای ثبت، فروش، اهدا، حادثه، اسقاط، انتقال، امانت، اجاره ، تعمیر و برگشت از تعمیر و …. کمک می نماید.

سیستم اموال

قابلیت های نرم افزار حسابداری اموال و دارایی ثابت انعکاس