لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

نرم افزار مالی خدماتی

هر سازمانی، در هر حوزه ای که ارائه خدمات انجام می دهد می تواند با استفاده از سیستم های مالی و اداری انعکاس به مدیریت سازمان خود کمکی شایسته نماید.

در شرکت های خدماتی نیز ضمن استفاده از سیستم های حسابداری به شما پیشنهاده بهره گیری از خدمات هوش تجاری، پرتال مشتری و مدیریت تراکنش ها می دهیم.

نرم افزار حسابداری خدماتی
در هر حوزه ای که ارائه خدمات می دهد می توانید از نرم افزار حسابداری خدماتی انعکاس استفاده نمایید

حوزه های خدماتی که تا کنون از نرم افزار حسابداری خدماتی ما استفاده کرده اند

شرکت های ارائه دهنده خدمات آموزشی

موسسات آموزش عالی، دانشگاهها و ...

شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی

شرکت های حسابرسی

شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره

شرکت های ارائه دهنده خدمات زیبایی، پزشکی و آزمایشگاهی

شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل و مسافربری

شرکت های ارائه دهنده خدمات در حوزه فناوری اطلاعات