لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

ارتباط با سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی


سامانه مودیان مالیاتی با هدف مدیریت درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و  جمع‌آوری  اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی راه‌اندازی شده است. بر اساس قوانین مالیاتی گروهی از شرکت‌ها مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان هستند. هر مؤدی موظف به تامین راه ارتباطی جهت اتصال و ارسال صورتحساب های خود به سامانه مذکور می باشد.

نرم افزار حسابداری تحت وب
نرم افزار حسابداری تحت وب

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان از طرق نرم افزار انعکاس


نحوه ارسال صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان دردو مرحله انجام می گیرد:

انجام تنظیمات در سیستم انعکاس

در مرحله اول شما با دسترسی ADMIN وارد سیستم انعکاس شده و در سیستم فروش به قلم منوهای سمت راست سامانه مراجعه نموده، سامانه مودیان و سپس تنظیمات ارسال را انتخاب می نمایید . سپس برای شما پنجره ای به شکل زیر باز خواهد شد که اطلاعات شرکت را در آن مطابق با ثبت نام انجام شده در سامانه مودیان مالیاتی تکمیل نمایید :

ارتباط با سامانه مودیان

نکات حائز اهمیت :

ارسال صورتحساب الکترونیک