لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

نرم افزار پرسنلی

انعکاس برای حفظ ارزشمندترین سرمایه سازمان


بی شک امروزه اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی است و نرم افزار پرسنلی، کارگزینی و حقوق دستمزد به مدیریت سرمایه انسانی در هر صنعت و کسب و کار کمک می نماید. نرم افزار پرسنلی با امکان تعریف پرسنل، احکام (انواع قراردادها/ انواع حکم های کارگزینی/گروه مشاغل/ محل خدمات و …) اضافات و کسورات، انواع بیمه، کارکردها و …. به کاهش خطای انسانی در بحث محاسبه حقوق و دستمزد کمک می نماید.

ثبت و ضبط اطلاعات در سیستم پرسنلی و کارگزینی  انعکاس در چند بخش صورت می گیرد.

نرم افزار پرسنلی

امکانات و قابلیت های زیرسیستم پرسنلی ، کارگزینی