به سایت وستا خوش آمدید

خدمات

هر سیستم به عنوان یک موجود زنده نیاز به مراقبت و صرف زمان جهت رشد و توسعه دارد و ارائه خدمات توسط شرکت تولیدکننده سیستم در واقع منجر به عملیاتی شدن آن سیستم در بهینه ترین حالت ممکن خواهد بود.

ارائه خدمات پشتیبانی منجر به رفع ایرادات کاربری و آموزش بهتر سیستم و بهره گیری از نسخه های به روز شده می گردد. قبلا هم به این موضوع اشاره کرده ایم که شرکت مهندسی انعکاس در یک دهه اخیر بیش از 700 نسخه به روزشده به مشتریان خود ارائه داده است که این موضوع بیانگر رو به رشد بودن و انعطاف شرکت نسبت به تغییرات سیستم و سرعت عمل در واکنش به قوانین و مقررات حوزه مالی و اداری است.

خدمات پشتیبانی
خدمات انعکاس
1
ارائه قفل سخت افزاری

پس از عقد قرارداد، قفل سخت افزاری برای مشتری ارسال می گردد.

2
نصب نرم افزار بر روی سرور مشتری

پس  ارسال قفل سخت افزاری، متناسب با سیستم های خریداری شده ، منابع سخت افزاری مورد نیاز به مشتری اعلام شده و پس از تحویل سرور مورد نظر نسبت به نصب نرم افزار اقدام می نماییم.

3
آموزش و استقرار

آموزش نرم افزار در بخش های مختلف سیستم با کاربران هر سیستم هماهنگ شده و ضمن برگزاری جلسه آموزش یک نمونه تست ورود اطلاعات پایه در هر بخش به عنوان رفرنس برای خریدار اجرا می شود و پس از استقرار سیستم و آموزش بخش های مختلف شما وارد فاز دوم خدمات یعنی دوره پشتیبانی رایگان می شوید.

در فاز دوم که ارائه خدمات پشتیبانی رایگان سه ماهه می باشد که برای رفع  ایرادات کاربری و بهینه سازی سیستم و عملیاتی شدن آن در سازمان شما کنارتان هستیم .

خدمات پشتیبانی در سه سطح قرار می گیرند:

1

خدماتی که بعد کاربری دارند و توسط پشتیبان سیستم پاسخگویی می شوند

2

خدماتی که بعد زیرساختی دارند که توسط پشتیبان فنی بررسی و ارائه می شوند

3

خدماتی که بعد توسعه و سفارشی سازی محصول را دارند و یا باید سیستم متناسب با قوانین و مقررات تغییر کند و یا توسعه یابد.

پس از دوره خدمات پشتیبانی رایگان ، شرکت انعکاس پیشنهاد دریافت خدمات سالیانه را ارسال می نماید. مشتریان ما الزامی به عقد قرارداد پشتیبانی ندارند اما به دلایل زیر ما پیشنهاد استفاده از این خدمات را به شما می دهیم :