به سایت وستا خوش آمدید

سیستم مدیریت اسناد

ثبت و ضبط و بایگانی اسناد با انعکاس


دسترسی سریع و آسان به اسناد و امکان مدیریت نوع دسترسی ها به آن یکی از دغدغه های سازمانی است. نرم افزار آرشیو اسناد و مدارک انعکاس به ثبت، ضبط و طبقه بندی اسناد می پردازد و ضمن آن امکان تعریف نوع دسترسی و نوع اسناد قابل دسترسی را برای مدیران سیستم مهیا نموده است.

سیستم مدیریت اسناد

امکانات سیستم مدیریت اسناد dms