لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

سیستم تسهیلات

مدیریت تسهیلات با انعکاس


سیستم تسهیلات انعکاس امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی و فرایندهای حسابداری مرتبط با آن را مدیریت می نماید و از آنجایی که ما مدعی یکپاچگی سیستم های مالی و حسابداری انعکاس هستیم تمامی این فرآیند در بخش های تسهیلات و دریافت و پرداخت (خزانه داری) تدوین و یکپارچه سازی شده است .

سیستم مدیریت تسهیلات
مدیریت تسهیلات

مزایای سیستم تسهیلات


برخی قابلیت های سیستم تسهیلات انعکاس